Uwaga!

Obecna wersja 1.24.0 udostępnia kolejne zdarzenia:

  • urlopy: macierzyński,ojcowski, rodzicielski,wychowawczy,
  • nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia,
  • nieobecność nieusprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia,
  • ponowne przekazanie środków,
  • zatrudnienie rezydenta (przejście z innej umowy),
  • zmiana rachunku bankowego

Funkcjonalności udostępnione w wersji 1.21.0

- Wprowadzanie zdarzeń : złożenie deklaracji, rezygnacja z deklaracji, zatrudnienie rezydenta, rozwiązanie umowy o pracę z rezydentem, zmiana danych personalnych rezydenta, wybrane rodzaje absencji (L-4, L-4 w czasie ciąży i wypadkowe, badania dawcy krwi i tkanek, urlop bezpłatny, urlop bezpłatny szkoleniowy, opieka nad chorym członkiem rodziny)

- Wycofanie umowy podpisanej już przez Ministra Zdrowia (np. w celu zmiany osoby reprezentującej Zakład, upoważnionej do podpisania umowy)

 

W ramach jednej umowy można każdorazowo przekazać do MZ kilka paczek zdarzeń. Jednak możliwość przekazywana kolejnych paczek jest uzależniona od podpisania aneksu przez podmiot do poprzednio zgłoszonych (przekazanych) zdarzeń, czyli zakończenia procesu aneksowania.

 

System Informatyczny Rezydentur (SIR)  ma za zadanie:

- zwiększenie bezpieczeństwa, wiarygodności oraz bieżącą aktualizację danych,

- skrócenie procesów związanych z zawieraniem i realizacją umów rezydenckich dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów,

- optymalizację planowania i gospodarowania środkami publicznymi,

- możliwość dokonywania wszechstronnych analiz danych,

- zautomatyzowaną wymianę niezbędnych danych między aplikacjami obsługującymi umowy rezydenckie MZ