Czym jest SIR

System Informatyczny Rezydentur (SIR) to nowoczesne rozwiązanie do obsługi umów rezydenckich umożliwiające ich elektroniczną obsługę,

zawieranie i realizację. Celem głównym budowy systemu było stworzenie stabilnego środowiska umożliwiającego usprawnienie i zautomatyzowanie

gromadzenia, przetwarzania i analizy danych w procesie realizacji umów rezydenckich. Docelowo SIR będzie udostępniał funkcjonalność za

pośrednictwem sieci Internet i będzie dostępny na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownikami końcowymi rozwiązania będą

Departamenty merytoryczne Ministerstwa Zdrowia odpowiadające za obsługę umów rezydenckich tj. Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki

oraz Departament Budżetu i Finansów, a także blisko 700 zakładów z całej Polski zatrudniających rezydentów.


System ma za zadanie:

- zwiększenie bezpieczeństwa, wiarygodności oraz bieżącą aktualizację danych,

- skrócenie procesów związanych z zawieraniem i realizacją umów rezydenckich dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów,

- optymalizację planowania i gospodarowania środkami publicznymi,

- możliwość dokonywania wszechstronnych analiz danych,

- zautomatyzowaną wymianę niezbędnych danych między aplikacjami obsługującymi umowy rezydenckie Ministerstwa Zdrowia